FANDOM


宮本武夫

C047

講道館館主,谷次郎的空手道師父,患有哮喘。為救谷次郎擊退神爪金剛及幻影金剛。

谷次郎

C003

講道館弟子,練至講道館九段。詳見谷次郎部分。

木實太郎

C033

講道館弟子,谷次郎師弟,為救谷次郎被幻影金剛及神爪金剛打至重傷後昏迷,自始再沒出場。

三木

C048

講道館弟子,谷次郎師弟,將谷次郎救走,帶回講道館休養。

四吉

C042

講道館弟子,谷次郎師弟,為救谷次郎被神爪金剛所殺。

谷健夫

C034

講道館弟子,谷次郎父親,家住小坪町,自幼教谷次郎空手道。為救家人被黑風雙煞所殺。

相關角色

C050

谷鈴子

谷健夫女兒,谷次郎親妹,本為小坪町一名村女,後被四眼狼賣去美國後不知所蹤。